Odlicz od podatku aż 25% inwestycji Instalacje fotowoltaiczne
dla rolników

Fotowoltaika dla rolników

W wielu gospodarstwach rolnych wydatki na energię elektryczną to jedne z największych kosztów prowadzenia gospodarstwa. Teraz może się to zmienić – instalacja fotowoltaiczna dopasowana do indywidualnych potrzeb gospodarstwa rolnego pozwala znacząco obniżyć koszty zużywanej energii.

Rolnictwo obejmuje szeroki zakres działalności. Branże rolnicze charakteryzują się wspólną cechą – wymagają dużych ilości energii elektrycznej w nieregularnych odcinkach czasowych (w skali doby i roku). Aby inwestycja w instalację fotowoltaiczną była jeszcze bardziej atrakcyjna finansowo konieczne jest korzystne rozliczenie wyprodukowanych nadwyżek. Istnieją różne sposoby ich rozliczania, zależnie od taryfy w jakiej funkcjonuje gospodarstwo rolne.

Podatnik podatku rolnego, hodowca, rolnik, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków, w tym budowę instalacji fotowoltaicznej ma prawo skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty. Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym, rolnikom przysługuje ulga inwestycyjna na budowę instalacji fotowoltaicznej. To aż 25% poniesionych kosztów na instalację, którą można odliczyć od podatku rolnego. Ponadto, jeżeli rolnik jest płatnikiem VAT, może go w całości odliczyć i zyskać dodatkowe 23%. Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, nieposiadającym osobowości prawnej, będącymi: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów bądź też posiadaczami gruntów, stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego, co stanowi 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych, które są udokumentowane rachunkami. Ulga z tytułu tej samej inwestycji rozliczana jest do 15 lat. Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców. Co ważne, przysługuje ona jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej nie zostały sfinansowane z udziałem środków publicznych tzn. dotacji, kredytów na preferencyjnych warunkach, dopłatach itd.

Inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Korzyści dla gospodarstwa rolnego:

  • niższe koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego
  • skuteczne obniżenie rachunków za energię elektryczną
  • niezależność od dostawców energii elektrycznej oraz od podwyżek cen energii, które nastąpią
  • przewidywalność cen energii w długim czasie, a co za tym idzie – dobre planowanie kosztów gospodarstwa
  • efektywne zagospodarowanie nieużytkowanej powierzchni (dach obiektu gospodarczego lub części nieużytku rolnego)
  • podniesienie wartości nieruchomości
  • ekologiczne gospodarstwo rolne – polepszenie wizerunku i konkurencyjności gospodarstwa rolnego
  • korzystne i elastyczne formy finansowania inwestycji w system fotowoltaiczny
  • wysoka stopa zwrotu z inwestycji w odnawialne źródło energii

Nasi specjaliści techniczno-handlowi chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i doradzą przy wyborze najbardziej optymalnego rozwiązania dla Ciebie.

Zamów bezpłatny audyt